Ulike tilbud med IKYA Meditation™ på Valdres sommerballett

IKYA Meditation™ har allerede et samarbeid med Den Norske Ballettskole & Akademi som en del av skolens helhetlige fokus og tilrettelegging for elevene for å fremme elevenes prestasjoner, fokus, velvære. (http://www.dnbs.no/nb/ikya-meditasjon/)

IKYA Meditation™ er teknikker basert på hvordan kroppen og hjernen fungerer i en stresset hverdag. Ved hjelp av IKYA Meditation™ kan en raskt skape ro, fokus, balanse,
tilstedeværelse og autoritet i egne avgjørelser og livsmål. I disse teknikkene trener en bevissthet, kropp og hjerne ved hjelp av bevegelse, visualisering og lyd. Denne treningen vil gi gode ringvirkninger til alle deler av livet – også utenfor balletten.

IKYA Meditation™ ligger i timeplanen for gruppe 1 og 2 i Valdres Sommerballett 2019.

I tillegg til meditasjonen, tilbyr vi smoothie til alle deltakerne på gruppe 1 og 2.

Hvorfor er det viktig med smoothie:

– lett opptakelig næring
– konsentrert næring
– gir nedsatt restitusjon etter trening og gjør at kroppen får mer tid til å bygge seg opp
– veldig lett å bruke i hverdagen
– gir overskudd og fokus hele dagen
– forebygger skader
– stabiliserer blodsukker og hormonsystem

Kontakt for evt spm:
May-Britt (tlf: 95836887): may-britt@ikyaklinikken.no
Else Mulvik (tlf: 92403903): mulvik@ikyaacademy.no

For de som ønsker å vite mer om IKYA Massasje og IKYA Healing, som ledd i hva IKYA Meditasjon arbeider med:

Stikkord for utbytte av IKYA Massasje:

– styrker/bedrer innlæring av balletten, prinsipper og teknikker
– kan finne årsak til eventuelle skader eller problemområder i kroppen
– bedre evne til å lære nye ting raskere da man blir mer tilstede i kroppen
– økt kroppsbevissthet
– mer flyt og letthet i kroppen
– jobbe konkret med utfordringer i livet
– en behandling vil kunne jobbe i lang tid fremover i personen som mottar IKYA Massasje

Stikkord for utbytte av IKYA Healing:

– selvutvikling/utvikling av sitt talent
– gleden i “free flow”
– få mer energi og oppleve velvære
– føle mer harmoni og overskudd i livet
– få mer tilstedeværelse og mindre stress og uro
– mer glede og ro