Accommodation

In 2023, the ballet training will take place in Oslo 23rd – 28th of June, in the studios of Den Norske Ballettskole & Akademi; Grenseveien 32 A, 0571 Oslo.
This location is close to bus, tram and metro at Carl Berners pl in Oslo.

We will go on a mini tour to Valdres/Fagernes for the big performance with Valdres Sommerballett og Valdres Sommersymfoni the 29th of June! Beautiful music will be performed to both ballet and moderne repertoire, with talents and professional dancers and soloists. 18-1930 in Valdreshallen this big even will take place, save the date! We will return to Oslo the same day.

Accomodation in Oslo is something the talents will organise for themselves during the period of Valdres Sommeballett. This is separate from the costs of the classes/repertoire.

For the talents that will be accepted by the jury after the application has been evaluated, and accept the place in Valdres Sommerballett, an invoice will be sent on email.
See prices below here and on “courses”.

Talentgruppe 1: Alder ca 15-20 år
Ballettrening, moderne/improvisasjon, repertoire.
Pris: 4500 kr.

Talentgruppe 2: Alder ca 13-15 år
Ballettrening, moderne/improvisasjon, repertoire.
Pris: 4500 kr.

Talentgruppe 3: Alder ca 9-12 år
Ballettrening, moderne/improvisasjon, repertoire.
Pris: 3500 kr.

More info about the schedule will come soon.

***

De siste årene har vi hatt et glimrende samarbeid med Sanderstølen fjellhotell med arrangering av Valdres Sommerballett. Her har alle fått anledningen til å trene, spise og overnatte, og noen forestillinger har også vært avholdt her.

Fru Frantsen AS, ved Henrik og Nadia Frantsen, som drifter fellesarealene på Sanderstølen har nå store utfordringer med driften. Med den usikkerheten som foreligger, kan vi ikke regne med å kunne gjennomføre der til sommeren.  Vi erfarer at det å finne andre egnede lokaler er vanskelig, dette med tanke på kvaliteten på gulv, disponering for en aktør alene i egnede saler over en lengre periode, geografisk nærhet og lydmessige forhold. Det er heller ikke så mye tid igjen frem til sommeren å områ seg på.

Etter en nøye vurdering har vi derfor landet på å ha selve treningen i lokaler i Oslo, ved Den Norske Ballettskole & Akademi, adresse Grenseveien 32 A.
Og heller reise til Valdres/Fagernes, på mini turne når det skal avholdes forestilling.
Det blir altså en delvis løsning, trening i Oslo og forestilling i Valdres.

Vi håper at vi kan planlegge for Sanderstølen med tanke på 2024.

I 2023 vil uansett deltakere, pedagoger og koreografer få møtes med høy kvalitet og intim sfære, slik vi også gjennomførte i 2020 med trening i Oslo.
Vi gleder oss til å nyte tilværelsen i Valdres med mini turne og avholder forestilling der i samarbeid med Valdres Sommersymfoni.

Vi ser frem til å møte talentene for 2023!