Innkvartering

I 2023 vil selve treningen finne sted i Oslo 23.-28. juni, i lokalene ved Den Norske Ballettskole & Akademi; adresse Grenseveien 32 A, 0571 Oslo.
Lokalene ved Den Norske Ballettskole & Akademi ligger nærme buss, trikk og t-bane.
Så blir det mini turné 29. juni med reise til Valdres/Fagernes , i Valdreshallen, i forbindelse med forestilling i samarbeid med Valdres Sommersymfoni. Opp og ned Oslo/Fagernes/Oslo samme dag.

Kost og losji besørger talentet for selv gjennom treningsperioden i Oslo.

(Pris på selve treningen ligger under informasjon om «kursene» også:

Talentgruppe 1: Alder ca 15-20 år
Ballettrening, moderne/improvisasjon, repertoire.
Pris: 4500 kr.

Talentgruppe 2: Alder ca 13-15 år
Ballettrening, moderne/improvisasjon, repertoire.
Pris: 4500 kr.

Talentgruppe 3: Alder ca 9-12 år
Ballettrening, moderne/improvisasjon, repertoire.
Pris: 3500 kr.)

Separat faktura sendes etter at talentet har fått opptak, og bekrefter opptak, etter juryens evaluering av søknaden.

***

De siste årene har vi hatt et glimrende samarbeid med Sanderstølen fjellhotell med arrangering av Valdres Sommerballett. Her har alle fått anledningen til å trene, spise og overnatte, og noen forestillinger har også vært avholdt her.

Fru Frantsen AS, ved Henrik og Nadia Frantsen, som drifter fellesarealene på Sanderstølen har nå store utfordringer med driften. Med den usikkerheten som foreligger, kan vi ikke regne med å kunne gjennomføre der til sommeren.  Vi erfarer at det å finne andre egnede lokaler er vanskelig, dette med tanke på kvaliteten på gulv, disponering for en aktør alene i egnede saler over en lengre periode, geografisk nærhet og lydmessige forhold. Det er heller ikke så mye tid igjen frem til sommeren å områ seg på.

Etter en nøye vurdering har vi derfor landet på å ha selve treningen i lokaler i Oslo, ved Den Norske Ballettskole & Akademi, adresse Grenseveien 32 A.
Og heller reise til Valdres/Fagernes, på mini turne når det skal avholdes forestilling.
Det blir altså en delvis løsning, trening i Oslo og forestilling i Valdres.

Vi håper at vi kan planlegge for Sanderstølen med tanke på 2024.

I 2023 vil uansett deltakere, pedagoger og koreografer få møtes med høy kvalitet og intim sfære, slik vi også gjennomførte i 2020 med trening i Oslo.
Vi gleder oss til å nyte tilværelsen i Valdres med mini turne og avholder forestilling der i samarbeid med Valdres Sommersymfoni.

Vi ser frem til å møte talentene for 2023!