Courses

Foto: Stian Schioldborg, www.magentastudios.no – repetisjoner med Uliana Lopatkina og talenter ved Valdres Sommerballett.

Pris for treningen 2024:
(denne prisen dekker ikke kost og losji, det dekker deltakerne selv og er en kostnad utenom prisen for selve treningen.)
Alder er veiledende og ikke avgjørende for hvilken gruppe som passer best.
Elevene fordeles best etter erfaring og kapasitet med alder kun som veiledning.

Talentgruppe 1: alder fra 16
5250 kr
3 klasser om dagen:
ballettklasse, repertoire, moderne

Talentgruppe2: alder fra 14
5250 kr
3 klasser om dagen:
ballettklasse, repertoire, moderne

Talentgruppe 3: alder fra 12
5250 kr
3 klasser om dagen:
ballettklasse, repertoire, moderne

(Talentgruppe 4: alder fra 9
3250 kr
2 klasser om dagen:
ballettklasse med repertoire, moderne.
Nå er alle inkludert i talentgruppe 1, 2, 3, vi har ikke talentgruppe 4)

Kost, losji holdes utenom selve treningsavgiften.
Treningen avholdes i ballettsalene i Grenseveien 32 A ved Carl Berners plass ved Den Norske Ballettskole & Akademi. Forestillingen er uansett i Valdreshallen i Fagernes 28. juni.

****

Timeplan 22.-28. juni 2024, med forbehold om endringer:

TIMEPLAN DAG FOR DAG – KUN I HOVEDTREKK
(se dag for dag timeplanen under for mer detaljer ):

Talentgr 1 I hovedtrekk:
Sal 1 09.30-10.30 Talentgr 1 og 2: Oppvarming
Sal 1 10.30-11.30 Talentgr 1: Ballettklasse
Sal 3 11.30-12.30 Talentgr 1 og 2: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever utenom DNBS&A
Sal 1 11.30-12.30 Talentgr 1 Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever ved DNBS&A (paquita)
Sal 1 12.30-13.30 Talentgr 1 og 2: Elever ved DNBS&A: variasjoner WBGP
Foaje 12.30/13.30-14.30 Talentgr 1 og 2: Lunsj (ta med egen mat, vi har også litt frukt og snacks utenom)
Sal 1 14.30-15.30 Talentgr 1: moderne koreografi
Sal 2 15.30-16.30 Talentgr 1 og 3: coaching moderne soloer til WBGP enkeltvis.
Sal 1 16.30-17.15 Talentgr 2, og evt gr 1 og 3: for elever ved DNBS&A coaching moderne soloer til WBGP enkeltvis
Talentgr 2 I hovedtrekk:
Sal 1 09.30-10.30 Talentgr 1 og 2: Oppvarming
Sal 2 10.30-11.30 Talentgr 2: Ballettklasse.
Sal 3 11.30-12.30 Talentgr 2 og 1: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever utenom DNBS&A
Sal 2 11.30-12.30 Talentgr 2: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire med elever ved DNBS&A (Tikk takk, Coppelia, fe fra Tornerose)
Sal 1 12.30-12.30 Talentgr 2 og 1: Elever ved DNBS&A: variasjoner WBGP
Foaje 12.30-15.30 Talentgr 2 og 1: Lunsj (ta med egen mat, vi har også litt frukt og snacks utenom)
Sal 2 15.00-16.00 Talentgr 3 og 2: repertoire.(polonaise, dukker&soldater, spilledåse)
Sal 1 16.00-17.00 Talentgr 2: moderne koreografi
Talentgr 3 I hovedtrekk:
Foaje 13.30-14.00 Talentgr 3: Ankomst og klargjør deg til trening
Sal 2 14.00-15.00 Talentgr 3: Ballettklasse
Sal 2 15.00-16.00 Talentgr 3 og 2: Ballett repertoire for elever ved DNBS&A (polonaise, dukker&soldater, spilledåse)
Sal 3 15.00-16.00 Talentgr 3: Ballett repertoire med elever utenom DNBS&A.
Foaje 16.00/16.30-17.00 Talentgr 3: Lunch (ta med egen mat, vi har også litt frukt og snacks utenom). Evt se litt film fra fjorårets forestilling
Sal 2 17.00-18.00 Talentgr 3: moderne koreografi
TIMEPLAN DAG FOR DAG, 22.-28. JUNI 2024
Dag 1 Lørdag den 22. juni 2024
Sal: Kl: Hvilken gruppe
Sal 1 09.30-10.15 Talentgr 1 og 2: Infomøte og utdeling av tskjorter, med Asker kiropraktikk ved Morten Brøtmet/kollega.
Sal 1 10.15-10.30 Talentgr 1 og 2: oppvarming
Sal 1 10.30-11.30 Talentgr 1: Ballettklasse
Sal 2 10.30-11.30 Talentgr 2: Ballettklasse
Sal 1 11.30-12.30 Talentgr 1: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever ved DNBS&A (paquita)
Sal 2 11.30-12.30 Talentgr 2: tåspiss teknikk (15 min), så repertoire
Sal 3 11.30-12.30 Talentgr 1 og 2: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever utenom DNBS&A
Sal 1 12.30-13.30 Talentgr 1 og 2: Elever ved DNBS&A: variasjoner WBGP
Foaje 13.30-14.00 Talentgr 3: Ankomst og klargjøring til ballettklasse
Sal 2 14.00-15.00 Talentgr 3: Ballettklasse
Sal 1 14.30-15.30 Talentgr 1: moderne koreografi
Sal 2 15.00-16.00 Talentgr 3 og 2: ballett repertoire for elever ved DNBS&A (polonaise, dukker&soldater, spilledåse)
Sal 3 15.00-16.00 Talentgr 3: ballettrepertoire med elever utenom DNBS&A
Sal 3 16.00-17.00 Talentgr 3: Infomøte og utdeling av tskjorter, med Asker kiropraktikk ved Morten Brøtmet/kollega.
Talentgr 3: har fri/spiser litt under infomøtet
Sal 1 16.00-17.00 Talentgr 2: moderne koreografi
Sal 2 16.00-17.00 Enkeltvise elever fra Talentgr 1 og 3: moderne soloer til WBGP
Sal 1 16.30-17.15 enkeltvise elever fra talentgr 2, og evt gr 1 og 3: moderne soloer til WBGP
Sal 1 17.00-18.00 Talentgr 3: Moderne koreografi
Sal 2 ca 17.15-18.00 45-60 min voksen ballettklasse
Foaje/sal 3 18.00-19.30 Talentgr 3: Sosial samling i studio, med litt mat, bli kjent/dele erfaringer og opplevelser
Sal 1/2 18.00-19.30 Talentgr 1 eller 2: Sosial samling i studio, med litt mat, bli kjent/dele erfaringer og opplevelser
Dag 2 Søndag den 23. juni 2024
Sal: Kl: Hvilken gruppe
Sal 1 09.30-10.15 Talentgr 1 og 2: Oppvarming
Sal 1 10.30-11.30 Talentgr 1: Ballettklasse
Sal 2 10.30-11.30 Talentgr 2: Ballettklasse
Sal 1 11.30-12.30 Talentgr 1: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever ved DNBS&A (paquita)
Sal 2 11.30-12.30 Talentgr 2: tåspiss teknikk (15 min), så repertoire
Sal 3 11.30-12.30 Talentgr 1 og 2: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever utenom DNBS&A
Sal 1 12.30-13.30 Talentgr 1 og 2: Elever ved DNBS&A: variasjoner WBGP
Foaje 13.30-14.00 Talentgr 3: Ankomst og klargjør deg til trening
Sal 2 14.00-15.00 Talentgr 3: Ballettklasse
Sal 1 14.30-15.30 Talentgr 1: moderne koreografi
Sal 2 15.00-16.00 Talentgr 3 og 2: ballett repertoire for elever ved DNBS&A (polonaise, dukker&soldater, spilledåse)
Sal 3 15.00-16.00 Talentgr 3: ballettrepertoire med elever utenom DNBS&A
Sal 2 15.30-16.30 Enkeltvise elever fra Talentgr 1 og 3: moderne soloer til WBGP
Sal 1 16.00-17.00 Talentgr 2: moderne koreografi
Foaje 16.00/16.30-17.00 Talentgr 3: Lunch (ta med egen mat, vi har også litt frukt og snacks utenom)
Sal 1 16.30-17.15 enkeltvise elever fra talentgr 2, og evt gr 1 og 3: moderne soloer til WBGP
Sal 2 17.00-18.00 Talentgr 3: moderne koreografi
Sal 1 ca 18.00-19.00 Inspirasjonsprat med Yolanda Correa, for alle talentgruppene og familie/venner/publikum
Dag 3 Mandag den 24. juni 2024
Sal: Kl: Hvilken gruppe
Sal 1 09.30-10.15 Talentgr 1 og 2: Oppvarming
Sal 1 10.30-11.30 Talentgr 1: Ballettklasse
Sal 2 10.30-11.30 Talentgr 2: Ballettklasse
Sal 1 11.30-12.30 Talentgr 1: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever ved DNBS&A (paquita)
Sal 2 11.30-12.30 Talentgr 2: tåspiss teknikk (15 min), så repertoire
Sal 3 11.30-12.30 Talentgr 1 og 2: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever utenom DNBS&A
Sal 1 12.30-13.30 Talentgr 1 og 2: Elever ved DNBS&A: variasjoner WBGP
Foaje 12.30/13.30-14.30 Talentgr 1 og 2: Lunch (ta med egen mat, vi har også litt frukt og snacks utenom)
Foaje 13.30-14.00 Talentgr 3: Ankomst og klargjør deg til trening
Sal 2 14.00-15.00 Talentgr 3: Ballettklasse
Sal 1 14.30-15.30 Talentgr 1: moderne koreografi
Sal 2 15.00-16.00 Talentgr 3 og 2: ballett repertoire for elever ved DNBS&A (polonaise, dukker&soldater, spilledåse)
Sal 3 15.00-16.00 Talentgr 3: ballettrepertoire med elever utenom DNBS&A
Sal 2 15.30-16.30 Enkeltvise elever fra Talentgr 1 og 3: moderne soloer til WBGP
Sal 1 16.00-17.00 Talentgr 2: moderne koreografi
Foaje 16.00/16.30-17.00 Talentgr 3: Lunch (ta med egen mat, vi har også litt frukt og snacks utenom)
Sal 1 16.30-17.15 enkeltvise elever fra talentgr 2, og evt gr 1 og 3: moderne soloer til WBGP
Sal 2 17.00-18.00 Talentgr 3: moderne koreografi
Dag 4 Tirsdag den 25. juni 2024
Sal: Kl: Hvilken gruppe
Sal 1 09.30-10.15 Talentgr 1 og 2: Oppvarming
Sal 1 10.30-11.30 Talentgr 1: Ballettklasse
Sal 2 10.30-11.30 Talentgr 2: Ballettklasse
Sal 1 11.30-12.30 Talentgr 1: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever ved DNBS&A (paquita)
Sal 2 11.30-12.30 Talentgr 2: tåspiss teknikk (15 min), så repertoire
Sal 3 11.30-12.30 Talentgr 1 og 2: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever utenom DNBS&A
Sal 1 12.30-13.30 Talentgr 1 og 2: Elever ved DNBS&A: variasjoner WBGP
Foaje 12.30/13.30-14.30 Talentgr 1 og 2: Lunch (ta med egen mat, vi har også litt frukt og snacks utenom)
Foaje 13.30-14.00 Talentgruppe 3: Ankomst og klargjør deg til trening
13.30/14.00 – Elever kan få screening og behandling gratis av ekspertene fra Asker Kiropraktikk
Vi starter med de eldste elevene, så ser vi hvor mange vi får tid til.
Sal 1 14.30-15.30 Talentgr 1: moderne koreografi
Sal 2 14.00-15.00 Talentgr 3: Ballettklasse
Sal 2 15.00-16.00 Talentgr 3 og 2: ballett repertoire for elever ved DNBS&A (polonaise, dukker&soldater, spilledåse)
Sal 3 15.00-16.00 Talentgr 3: ballettrepertoire med elever utenom DNBS&A
Sal 1 16.00-17.00 Talentgr 2: moderne koreografi
Sal 2 15.30-16.30 Enkeltvise elever fra Talentgr 1 og 3: moderne soloer til WBGP
Foaje 16.00/16.30-17.00 Talentgr 3: Lunch (ta med egen mat, vi har også litt frukt og snacks utenom)
Sal 1 16.30-17.15 enkeltvise elever fra talentgr 2, og evt gr 1 og 3: moderne soloer til WBGP
Sal 2 17.00-18.00 Talentgr 3: moderne koreografi
Dag 5 Onsdag den 26. juni 2024
Sal: Kl: Hvilken gruppe
Sal 1 09.30-10.15 Talentgr 1 og 2: Oppvarming
Sal 1 10.30-11.30 Talentgr 1: Ballettklasse. Foreldre/venner/publikum kan se på klassen. Velkommen! Vi deler ut diplom.
Sal 2 10.30-11.30 Talentgr 2: Ballettklasse
Sal 1 11.30-12.30 Talentgr 1: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever ved DNBS&A (paquita)
Sal 2 11.30-12.30 Talentgr 2: tåspiss teknikk (15 min), så repertoire
Sal 3 11.30-12.30 Talentgr 1 og 2: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever utenom DNBS&A
Sal 1 12.30-13.30 Talentgr 1 og 2: Elever ved DNBS&A: variasjoner WBGP
Foaje 12.30/13.30-14.30 Talentgr 1 og 2: Lunch (ta med egen mat, vi har også litt frukt og snacks utenom)
Foaje 13.30-14.00 Talentgr 3: Ankomst og klargjør deg til trening
Sal 2 14.00-15.00 Talentgr 3: Ballettklasse
Sal 1 14.30-15.30 Talentgr 1: moderne koreografi
Sal 2 15.00-16.00 Talentgr 3 og 2: ballett repertoire for elever ved DNBS&A (polonaise, dukker&soldater, spilledåse)
Sal 3 15.00-16.00 Talentgr 3: ballettrepertoire med elever utenom DNBS&A
Sal 2 15.30-16.30 Enkeltvise elever fra Talentgr 1 og 3: moderne soloer til WBGP
Sal 1 16.00-17.00 Talentgr 2: moderne koreografi
Foaje 16.00/16.30-17.00 Talentgr 3: Lunch (ta med egen mat, vi har også litt frukt og snacks utenom)
Sal 1 16.30-17.15 enkeltvise elever fra talentgr 2, og evt gr 1 og 3: moderne soloer til WBGP
Sal 2 17.00-18.00 Talentgr 3: moderne koreografi
Dag 6 Torsdag den 27. juni 2024
Sal: Kl: Hvilken gruppe
Sal 1 09.30-10.15 Talentgr 1 og 2: Oppvarming
Sal 1 10.30-11.30 Talentgr 1: Ballettklasse
Sal 2 10.30-11.30 Talentgr 2: Ballettklasse. Foreldre/venner/publikum kan se på klassen. Velkommen! Vi deler ut diplom.
Sal 1 11.30-12.30 Talentgr 1: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever ved DNBS&A (paquita)
Sal 2 11.30-12.30 Talentgr 2: tåspiss teknikk (15 min), så repertoire
Sal 3 11.30-12.30 Talentgr 1 og 2: Tåspissteknikk (ca 15 min) og repertoire for elever utenom DNBS&A
Sal 1 12.30-13.30 Talentgr 1 og 2: Elever ved DNBS&A: variasjoner WBGP
Foaje 12.30/13.30-14.30/15.30 Talentgr 1 og 2: Lunch (ta med egen mat, vi har også litt frukt og snacks utenom)
Foaje 13.30-14.00 Talentgr 3: Ankomst og klargjør deg til trening
Sal 2 14.00-15.00 Talentgr 3: Ballettklasse. Foreldre/venner/publikum kan se på klassen. Velkommen! Vi deler ut diplom.
Sal 1 14.30-15.30 Talentgr 1: moderne koreografi
Sal 2 15.00-16.00 Talentgr 3 og 2: Ballett repertoire for elever ved DNBS&A (polonaise, dukker&soldater, spilledåse)
Sal 3 15.00-16.00 Talentgr 3: ballettrepertoire med elever utenom DNBS&A
Sal 2 15.30-16.30 Enkeltvise elever fra Talentgr 1 og 3: moderne soloer til WBGP
Sal 1 16.00-17.00 Talentgr 2: moderne koreografi
Foaje 16.00/16.30-17.00 Talentgr 3: Lunch (ta med egen mat, vi har også litt frukt og snacks utenom)
Sal 1 16.30-17.15 enkeltvise elever fra talentgr 2, og evt gr 1 og 3: moderne soloer til WBGP
Sal 2 17.00-18.00 Talentgr 3: moderne koreografi

Siste dag, 28 juni med mini turne – Oslo, Fagernes, Oslo:
Oppmøte Grenseveien 32 A, kl 0845, for de som skal sitte på med bussen.
Ta med vannflaske og noe å spise.
(Ta med litt ekstra slik at du har på hjemreisen også med bussen, dersom du skal sitte på med bussen tilbake)

Lunsj i Valdreshallen ved ankomst, vi organiserer flott mat for talentene med økologiske produkter. Ankomst er estimert til ca. 12.30. Sceneprøver etter lunsj, egen plan kommer.
Organisere kostymer/klargjøring.
(Foreldre venter utenfor under sceneprøvene, ikke inne i salen, da pedagoger og elever skal jobbe uforstyrret uten
publikum og koreografiene skal også være en overraskelse til forestillingen starter.)

Innslipp publikum ca kl 1730. Forestilling kl 18. Forestilling slutt ca kl 1930. Alle rydder sine kostymer.

Bussen kjører ca kl 21/når alle er klare med sine kostymer og har ryddet seg ut.
Ankomst Oslo ca kl 00.30 i Grenseveien 32 A.