Kursene

Foto: Stian Schioldborg, www.magentastudios.no – repetisjoner med Uliana Lopatkina og talenter ved Valdres Sommerballett.

Pris for treningen 2024:
(denne prisen dekker ikke kost og losji, det dekker deltakerne selv og er en kostnad utenom prisen for selve treningen.)
Alder er veiledende og ikke avgjørende for hvilken gruppe som passer best.
Elevene fordeles best etter erfaring og kapasitet med alder kun som veiledning.

Talentgruppe 1: alder fra 16
5250 kr
3 klasser om dagen:
ballettklasse, repertoire, moderne

Talentgruppe2: alder fra 14
5250 kr
3 klasser om dagen:
ballettklasse, repertoire, moderne

Talentgruppe 3: alder fra 12
5250 kr
3 klasser om dagen:
ballettklasse, repertoire, moderne

Talentgruppe 4: alder fra 9
3250 kr
2 klasser om dagen:
ballettklasse med repertoire, moderne

Kost, losji holdes utenom selve treningsavgiften.
Treningen blir avholdt i ballettsalene i Grenseveien 32 A ved Carl Berners plass ved Den Norske Ballettskole & Akademi. Forestillingen er i Valdreshallen i Fagernes 28. juni.