Søknadsskjema

 • Søknaden gjelder talenter i ca alder 8-21 år. Den sendes inn senest utgangen av 1. februar, evalueres så av en egen internasjonal jury som gir sin beslutning om søkeren får plass eller ikke. Søkeren blir informert på epost i begynnelsen av mars om det tilbys plass, og det gis en frist i den eposten som søkeren godtar sin plass for deltakelse omtrent medio mars.
 • Kun foresatte eller myndige personer kan fylle ut skjema for søknad.
 • Fyller du ut skjemaet korrekt, vil du motta en automatisk bekreftelse på epost. (Husk å se i spam mailen din dersom du ikke mottar bekreftelse i din vanlige innboks.)
 • Vær nøye med mailadressen som skrives inn da all info sendes pr epost.
 • Ved evt. endring av kontaktinformasjon, send ny informasjon til [email protected]
 • Deltakere trener på eget ansvar ved Valdres Sommerballett. Valdres sommerballett har ikke forsikringsansvar hvis skader skulle oppstå under undervisning eller forestilling.
 • Deltakerne får diplom mot slutten av treningsperioden. (Dersom man ønsker en kopi i etterkant, eller en annen type attest ønskes, koster det 150 kr.)
 • Kostnadene hva gjelder treningen inkluderer ikke kostnadene for kost og losji.

Søknadsskjema

 • Informasjon om deltakeren:

 • Send inn din video fra forestillinger/ballettklasse, samt foto og attest fra ditt dansested til [email protected]. Benytte f eks youtube-link, wetransfer, filemail eller drop box for større vedlegg. Husk å merke med søkerens fulle navn og kontaktinfo når du sender vedlegg.

 • Informasjon om de foresatte:

 • E-post for info og evt senere fakturering, og gyldig påmelding:

 • Personvern

  Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn. DNBS&A ønsker å ha et ansvarlig forhold til hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre elever på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. DNBS&A har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre pedagoger, veiledere, frivillige og foresatte av barn i DNBS&A. Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser. Det er en god praksis å alltid spørre om lov før bildet eller film tas. Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene eller filmen før de publiseres. Dersom de som er avbildet, er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven. DNBS&A retningslinjer: 1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år. 2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film. 3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal det overstyre foreldrenes ønske om publisering. 4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Bilde av nakne barn skal aldri tas og det skal vises varsomhet med å ta bilder av lettkledde barn. Ballettdrakt eller kostyme defineres ikke som lettkledd. Det skal vises måtehold med bruk av fullt navn. 5. Dersom et samtykke trekkes tilbake skal bilder og film som er publisert slettes. Det kan leses mer om bilder av barn på nett på Datatilsynet.no: https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barnunge/Bilder-pa-nett/Bilder-av-barn-pa-nett/ På dubestemmer.no kan det leses mer om barn og unges personvern og hvordan man kan gå frem dersom bilder skulle havne på avveie: http://www.dubestemmer.no/voksne/foresatt