På spissen, juni 2019

Om jurymedlem Siri Johansen i internasjonal ballettkonkurranse i Grand Prix Kiev, og norske elevers deltakelse der.